×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Projekt FŚNiT - 11.01.2014r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu:

Wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

Cele szczegółowe:

Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne

W ramach projektu odbyły się już badania diagnostyczne każdej z grup wiekowych oraz dwa bloki zajęć dodatkowych. Spotykamy się w jedną sobotę miesiąca na 4 godziny lekcyjne.

Klasy I i II realizują projekt „ Zegary i zegarki”.
Klasy III i IV – „Kuchnia od kuchni – czyli uczymy się gotować”.
Klasy V i VI – „ Sposób na Mitologię”.
Do naszej szkoły zawitało również mobilne Planetarium.

20 marca całą szkołą udajemy się do Głuchołaz na zajęcia z edukacji filmowej.

Foto galeria:
Projekt FŚNiT - 11.01.2014r. - galeria

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
47 - 300 Krapkowice | ul. ul. Średnia 48 | tel. +48774661733
Statystyka odwiedzin: Dziś: 115, W tym miesiącu: 3235, Wszystkich: 1008219
Polecane
  • b_sniadanie.jpeg
  • b_puchatek.jpeg
  • b_owoce.jpeg
  • b_mleko.jpeg
  • b_oke.jpeg
  • b_fsnt.jpeg