×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wykaz podręczników

                                   SZKOLNY  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK  SZKOLNY 2023/2024

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYWOCICACH

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręczniki i ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa

Stępień, Hryszkiewicz, Winiecka – Nowak

,,Elementarz odkrywców” podręcznik cz.1-2 ,

wyd. Nowa Era

Stępień, Hryszkiewicz, Winiecka – Nowak

,,Elementarz odkrywców” podręcznik cz.3-4 ,

wyd. Nowa Era

Bielenicka, Bura, Kwil, Lankiewicz

,,Elementarz odkrywców”- matematyka cz. 1

wyd. Nowa Era

Bielenicka, Bura, Kwil, Lankiewicz

,,Elementarz odkrywców”- matematyka cz. 2

wyd. Nowa Era

,,Elementarz odkrywców” – edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza – ćwiczenia cz.1 -4

,,Elementarz odkrywców” – edukacja matematyczna ćwiczenia cz. 1 -4

,,Elementarz odkrywców” – ćwiczenia do kaligrafii

,,Elementarz odkrywców” – ćwiczenia do kaligrafii matematycznej

,,Elementarz odkrywców” – Dzień odkrywców – ćwiczenia

,,Elementarz odkrywców” – Informatyka z CD

,,Elementarz odkrywców” – Muzyka”- zeszyt ćw. z CD

,,Elementarz odkrywców” – teczka artysty

,,Elementarz odkrywców” – wyprawka

 

 

Donna Show, Mark Ormerod

,,Kids Can” – podręcznik i ćwiczenia dla kl. I

Wyd. Macmillan

 

M. Kozubska,E. Krawczyk, L. Zastąpiło

,,ich und du neu”.Podręcznik do nauki  j. niemieckiego w kl. 1 (reforma 2017)

,,ich und du neu”. Zeszyt ćwiczeń do j. niemieckiego w kl.1  (wersja rozszerzona)

Wyd. PWN wydawnictwo Szkolne

 

Ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz

 ,,Jesteśmy Bożą rodziną”

Wyd. Wydawnictwo św. Krzyża, Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręczniki  i ćwiczenia

1140/1/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1165/1/2023

 

 

 

792/1/2017

 

 

 

 

 

 

2/2021/I/KNC-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr dopuszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Lp.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język  angielski

 

 

 

Język mniejszości narodowej - niemiecki

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

Przedmiot

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

Klasa

Stępień , Hryszkiewicz, Winiecka- Nowak

,,Elementarz odkrywców”  podręcznik  klasa 2, cz. 1 i 2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna cz.3 i 4

Wyd. Nowa Era

 

Bielenicka, Bura, Kwil, Lankiewicz

,,Elementarz  odkrywców” klasa 2

Edukacja  matematyczna- podręcznik cz. 1

                                             - podręcznik cz. 2

 

Dodatkowe zeszyty ćwiczeń:

Zeszyt ćwiczeń ,,Informatyka kl. 2 /wyd. 13.VII. 2021

Muzyka, Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4,

Ćwiczenia matematyczne cz.1-2, Teczka artysty,

Potyczki ortograficzne

 

Carol Read, Ana Soberon

,,Bugs Team 2” – podręcznik  i ćwiczenia dla kl. II

Wyd. Macmillan

 

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

,,ich und du neu”. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w kl. 2 (reforma 2017)

,,ich und du neu”. Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego kl.2 (wersja rozszerzona)

Wyd. PWN Wydawnictwo Szkolne

 

Red. ks.prof.dr hab. Jerzy Kostorz

,,Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”- podręcznik

Wyd. Św. Krzyża, Opole

 

 

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręczniki i ćwiczenia

790/3/2018

 

790/4/2018

 

 

790/3/2018

 

790/4/2018

 

 

790/3/2018

 

 

 

 

 

811/2/2018

 

 

 

792/2/2018

 

 

 

 

 

 

3/2022/I/KNC-K

 

 

 

 

Nr dopuszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język  angielski

 

 

 

Język mniejszości narodowej - niemiecki

 

 

 

 

Religia

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

III

 

 

Stępień , Hryszkiewicz, Winiecka- Nowak

,,Elementarz odkrywców”  podręcznik  klasa 3, cz. 1 i 2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Wyd. Nowa Era

Stępień, Hryszkiewicz, Winiecka- Nowak

,,Elementarz odkrywców” Podręcznik klasa 3 cz. 3 i 4

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza

 

Bielenicka, Bura, Kwil, Lankiewicz

,,Elementarz  odkrywców”  Matematyka kl. 3  cz. 1

 

Bielenicka, Bura, Kwil

,,Elementarz odkrywców” Matematyka kl. 3 cz.2

Zeszyty ćwiczeń:

Informatyka,  Muzyka, Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4,

Ćwiczenia matematyczne cz.1-2, Teczka artysty,

Potyczki ortograficzne

 

Magdalena  Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

,,Bugs Team 3” – podręcznik  i ćwiczenia

Wyd. Macmillan

 

M. Kozubska,E. Krawczyk,L.Zastąpiło

,,ich und du neu”. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w kl. 3 (reforma 2017)

,,ich und du neu”. Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego kl. 3( wersja rozszerzona)

Wyd. PWN Wydawnictwo Szkolne

 

Red. ks. dr hab. J. Kostorz

,,W drodze na spotkanie z Jezusem”- podręcznik

Wyd. Św. Krzyża, Opole

790/5/2019

 

 

 

790/6/2019

 

 

 

790/5/2019

 

 

790/6/2019

 

 

 

 

 

 

811/3/2019

 

 

 

792/3/2019

 

 

 

 

 

 

1/2023/S/KNC-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręczniki i ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

Historia

 

 

 

Przyroda

 

 

 

Technika

 

 

 

 

Plastyka

 

 

 

Muzyka

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

Język mniejszości narodowej- niem.

 

 

 

 

 

Religia

IV

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

IV

A.Łuczak,A. Murdzek

Język polski,,Między nami”- podręcznik dla klasy IV

Wyd. GWO

A.Łuczak,A. Murdzek, K. Krzemieniewska- Kleban

Język Polski ,, Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2

 

Catherine Bright, Nick Beare

,,Together 4” – podręcznik i ćwiczenia dla klasy IV szkoły podstawowej

Wyd. Macmillan

 

B. Olszewska,W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski

,,Wczoraj i dziś”- podręcznik do historii dla kl. IV

Wyd. Nowa Era

 

F. Szlajfer, J. Stawarz, M. Marko-Worłowska ,,Tajemnice przyrody” – podręcznik do przyrody dla klasy IV

Wyd. Nowa Era

 

L. Łabedzki, M. Łabędzka

,,Jak to działa?” – podręcznik do zajęć  technicznych  dla klasy IV

Wyd. Nowa Era

 

J. Lukas, K. Onak

,,Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy IV

Wyd. Nowa Era

 

Gromek, Kilbach

,,Lekcja muzyki” – podręcznik do muzyki dla klasy IV

Wyd. Nowa Era

 

W. Figurska- Zięba, E. Mrożek

,,Matematyka  w punkt” – podręcznik  dla klasy IV szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń   4.1, 4.2

Wyd. WSiP

 

M. Kęska ,,Lubię to !”NEON  Podręcznik do informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Wyd. Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

 

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

,,ich und du neu „. Podręcznik do nauczania j. niem.

w kl. IV (reforma 2017)

,,ich und du neu” . Zeszyt ćw. dla klasy IV (wersja rozszerzona)

Wyd.  PWN  Wydawnictwo Szkolne

 

Red. ks. M. Wilczek, M. Baron, ks. Z Waskin

,, Zapowiedż zbawienia ”- podręcznik do nauki religii dla klasy IV

Wyd. Wydawnictwo Świętego Krzyża , Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

867/1/2017

 

 

 

 

 

 

1175/1/2023

 

 

 

877/1/2020/z1

 

 

 

863/2019/z1

 

 

 

 

295/2010/2014

 

 

 

 

903/1/2017

 

 

 

852/1/2017

 

 

             

 

 

 

 

 

847/1/2022/z 1

 

 

 

808/1/2017

 

 

 

 

 

 

488/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręczniki, ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Historia

 

 

 

Biologia

 

 

 

Technika

 

 

 

Plastyka

 

 

 

Muzyka

 

 

Matematyka

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

Język mniejszości narodowej- niem.

 

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

V

 

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

A.Łuczak, A. Murdzek

Język polski ,,Między nami” – podręcznik

Wyd. GWO

A.Łuczak , A. Murdzek

Język polski ,,Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz. 1i2  lub ,,Ćwiczenia” jednozeszytowe, nowa wersja

Wyd. GWO

 

N. Beare

,,Brainy 5 ” -  podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Macmillan

 

G. Wojciechowski

,,Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy V

Wyd.Nowa Era

 

M. Sękłas, J. Stawarz

,,Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy V

Wyd. Nowa Era

 

L. Łabedzki, M. Łabędzka

,,Jak to działa?” – podręcznik do techniki dla klasy V

Wyd. Nowa Era

 

J. Lukas, K. Onak

,,Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy V

Wyd. Nowa Era

 

Gromek, Kilbach

,,Lekcja muzyki” – podręcznik do muzyki dla klasy V

Wyd. Nowa Era

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpińska

,,Matematyka z plusem  5”  – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń podstawowych 5

Wyd. GWO

 

M. Kęska

,,Lubię to !” – podręcznik do  informatyki dla  klasy V  

Wyd. Nowa Era

 

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał

,,Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla klasy 5

Wyd. Nowa Era

 

 

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

,,ich und du neu „. Podręcznik do nauczania j. niem.

w kl. 5 (reforma 2017)

,,ich und du neu” . Zeszyt ćw. dla klasy 5 (wersja rozszerzona)

Wyd.  PWN  Wydawnictwo Szkolne

 

Ks.dr  hab. Jerzy Kostorz

 ,,Czekając na Zbawiciela”- podręcznik

Wyd. Wydawnictwo Świętego Krzyża , Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

867/2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831/2/2018

 

 

 

877/2/2018

 

 

 

844/1/2018

 

 

 

295/2/2018

 

 

 

903/2/2018

 

 

 

852/2/2018

 

780/2/2018               

 

 

 

 

847/2/2021/z1

 

 

 

906/1/2018

 

 

 

 

808/2/2018

 

 

 

 

 

 

1/2021/I/KNC-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręcznik, ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Historia

 

 

 

Biologia

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 

Plastyka

 

 

 

Technika

 

 

 

 

Język niemiecki

 

 

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

A.Łuczak,  A. Murdzek

Język polski ,,Między nami” – podręcznik

Wyd. GWO

A.Łuczak,  A. Murdzek, K. Krzemieniewska - Kleban

Język polski ,,Między nami” -  zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

Wyd. GWO

 

Nick Beare   

BRAINY 6 -podręcznik i ćwiczenia dla klasy VI

Wyd. Macmillan

 

G. Wojciechowski

,,Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy  VI

Wyd. Nowa Era spółka z .o.o

 

J. Stawarz, F. Szlajfer,  H. Kowalczyk

,,Puls życia” – podręcznik do  klasy VI

 Wyd. Nowa Era spół. z.o.o

 

T. Rachwał, R. Malan, D. Szczypiński

,,Planeta Nowa’’-  podręcznik do  geografii dla kl.VI.  /nowa edycja 2022- 2024

Zeszyt ćwiczeń 6

Wyd.Nowa Era spółka z o.o.

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz

,,Matematyka z plusem 6” – podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej

Ćwiczenia podstawowe 6

Wyd. GWO

 

M.Kęska

,,Lubię to!”- podręcznik do informatyki dla klasy VI szkoły podstawowej /nowa edycja 2022-2024

Wyd. Nowa Era

 

Gromek, Kilbach

,,Lekcja muzyki 6 – podręcznik do muzyki dla klasy VI

Wyd. Nowa Era

 

J. Lukas, K. Onak

,,Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy szóstej

Wyd. Nowa Era

 

L. Łabadzki,  M. Łabadzka

,,Jak to działa?” podręcznik do zajęć technicznych  dla klasy VI

Wyd. Nowa Era

 

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

,,ich und du neu” . Podręcznik do nauki j. niem. w kl. 6 (reforma 2017)

 ,,ich und du neu”. Zeszyt ćw.  do nauki języka  niemieckiego w klasie 6 (wersja rozszerzona)

Wyd.  PWN  Wydawnictwo Szkolne

 

Red. ks. Prof. dr hab. Jerzy Kostorz

,,Chrystus  naszym Zbawicielem”- podręcznik

Wyd. Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

 

 

867/3/2019

 

 

 

 

 

 

831/3/2019

 

 

 

877/3/2019

 

 

 

844/2/2019

 

 

 

906/2/2019

 

 

 

 

 

780/3/2019

 

 

 

 

 

847/3/2022/z1

 

 

 

 

852/3/2019

 

 

 

903/3/2018

 

 

 

295/1/2017

 

 

 

 

808/3/2019

 

 

 

 

 

 

2/2022/I/KNC-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor, tytuł, wydawnictwo, podręcznik, ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Historia

 

 

 

Biologia

 

 

 

Geografia

 

 

 

Chemia

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

Fizyka

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 

Plastyka

 

 

 

Język niemiecki

 

 

 

 

Religia

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

VII

 

 

 

 

VII

 

 

A.Łuczak,  E. Prylińska,  A. Suchowierska, R. Maszka

Język polski ,,Między nami” – podręcznik

Wyd. GWO

A.Łuczak, E. Prylińska,  A. Suchowierska, 

Język polski ,,Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

Wyd. GWO

 

Catharine McBeth

 ,,Brainy 7” – podręcznik i ćwiczenia dla klasy VII

Wyd. Macmillan

 

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

,,Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy VII

Wyd. Nowa Era

 

M. Jefimow

,,Puls   życia” – podręcznik do biologii dla klasy VII

Wyd. Nowa Era

 

 M. Szubert , T. Rachwał

,,Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla klasy VII

Wyd. Nowa Era

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

,,Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy VII

szkoły podstawowej

Wyd. Nowa Era

 

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

,,Matematyka z plusem 7”-podrecznik do matematyki kl.7.  Ćwiczenia podstawowe.

Wyd. GWO

T. Greczyło, K. Mularczyk – Sawicka, D. Pilak- Zadworna, G. Wojewoda

,,Sposób na fizykę” – podręcznik do fizyki dla klasy VII

Zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

Wyd. WSiP

 

G. Koba

,,Lubię to!”NEON – podręcznik do informatyki dla klasy  VII /nowa edycja 2022-2025/

Wyd. Nowa Era

 

Gromek, Kilbach

,,Lekcja muzyki” – podręcznik

Wyd. Nowa Era

 

M. Ipczyńska, N. Mrozowiak

,,Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla kl. VII

Wyd. Nowa Era

 

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska – Wiejak

,,Kompass Team 1” -  podręcznik i  ćwiczenia (nowe wydanie)

Wyd.  PWN Wydawnictwo Szkolne

 

Red. ks. dr hab. J. Kostorz

,,Kościół drogą zbawienia”- podręcznik

Wyd. Wydawnictwo Świętego Krzyża , Opole

867/4/2017

 

 

 

 

 

 

831/4/2020

 

 

 

877/4/2020/z 1

 

 

 

844/3/2020/z 1

 

 

 

906/3/2023/z 1

 

 

 

785/1/2023/z1

 

 

 

 

780/4/2017

 

 

 

1167/2023

 

 

 

 

 

847/4/2020/z 1

 

 

 

 

852/4/2020/z 1

 

 

 

903/4/2020

 

 

 

812/1/2020/z 1

 

 

 

 

2/2023/S/KNC-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
47 - 300 Krapkowice | ul. ul. Średnia 48 | tel. +48774661733
Statystyka odwiedzin: Dziś: 112, W tym miesiącu: 2769, Wszystkich: 1021496
Polecane
  • b_sniadanie.jpeg
  • b_puchatek.jpeg
  • b_owoce.jpeg
  • b_mleko.jpeg
  • b_oke.jpeg
  • b_fsnt.jpeg