×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rekrutacja

Zmiana sposobu publikacji wyników rekrutacji

https://krapkowice.pl/8819/zmiany-zasad-publikowania-wynikow-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-w-gminie-krapkowice.html

 

Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Krapkowice

 

ZAPISY DO SZKÓŁ  Z OBWODU

Do klas pierwszych przyjmowane są:

· dzieci 7 letnie (urodzone w 2013 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,

· dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Prosimy rodziców o dokonanie zgłoszenia dziecka do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2020 roku – zgodnie z informacją zamieszczoną przez dyrektora na stronie internetowej szkoły.

Ze względu na stan epidemii dopuszcza się zgłaszanie dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych drogą e-mailową. Rodzice mogą również przekazać zgłoszenie wrzucając je do skrzynek pocztowych umieszczonych na ogrodzeniu przy wejściu do poszczególnych placówek.

Zgłoszenia o przyjęcie do szkoły obwodowej znajdują się na stronach internetowych placówek oświatowych.

W załączeniu: 
PDFUchwała Nr IV 49 2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy w okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2020 roku przesłać do dyrektora szkoły wniosek. Wnioski o przyjęcie do szkoły znajdują się na stronach internetowych placówek oświatowych. Ze względu na stan epidemii dopuszcza się przekazanie wniosku drogą e-mailową. Rodzice mogą również wrzucić dokumenty do skrzynek pocztowych umieszczonych na ogrodzeniu przy wejściu do poszczególnych placówek.

Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice. 

W załączeniu: 
PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020 2021.pdf

 

ZAPISY  DO  KLAS  SPORTOWYCH

Zgłoszenia dzieci do klas sportowych można składać w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach w terminie  od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. Szczegóły zapisów znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 

Wydział Oświaty i Kultury
 w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Krapkowicach

 


 

DOCWniosek o przyjęcie dziecka 2020.doc
DOCZgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej.doc

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
47 - 300 Krapkowice | ul. Średnia 48 | tel. 77 466 17 33
Statystyka odwiedzin: Dziś: 126, W tym miesiącu: 4713, Wszystkich: 296104
Polecane
  • b_sniadanie.jpeg
  • b_puchatek.jpeg
  • b_owoce.jpeg
  • b_mleko.jpeg
  • b_oke.jpeg
  • b_fsnt.jpeg