×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Kadra pedagogiczna

W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli:
- 9 osób – pełny etat
- 11 osób w niepełnym wymiarze

Dyrektor – mgr Joanna Jeż
Społeczny zastępca dyrektora szkoły – mgr Ilona Makowiec - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, świetlica,
 mgr Krystyna Giza – edukacja wczesnoszkolna, świetlica;
 mgr Renata Anioł – język polski, logopedia;
 mgr Maria Langer – język mniejszości narodowej -  niemiecki,
 mgr Marta Szczęśniak-Koziołek - język angielski,
 mgr Joanna Prażnowska, - język angielski,
 mgr Artur Szymczak – historia, biblioteka, wychowanie dla bezpieczeństwa, wos;
 mgr Małgorzata Najgebauer – przyroda, historia, chemia, biologia, terapia pedagogiczna, rewalidacja;
 mgr Małgorzata Piechota - matematyka, fizyka,
 mgr Ewa Dyla – plastyka, technika, zajęcia techniczne,
 mgr Paweł Seńkowski– wychowanie fizyczne;
 ks.  mgr Piotr Kamieniak – religia,
 mgr Urszula Gawlica- Paul – religia;
 mgr Joanna Cebula – geografia;
 mgr Monika Czernek - matematyka;
 mgr Irena Paul – język niemiecki;
 mgr Adelajda Szablicka Komander – język polski;
 mgr Leszek Ludwikowski – zajęcia komputerowe, informatyka;
 mgr Danuta Koziołek – doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny;

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, w tym 12 ma kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Stopnie awansu zawodowego
nauczyciele mianowani 5, co stanowi 25%,
nauczyciele dyplomowani 15, co stanowi 75%;

Uczniowie uczą się języków:
- języka mniejszości narodowej – niemieckiego;
- obcego – angielskiego;
- obcego – języka niemieckiego;
 
W szkole prowadzone są zajęcia:
- logopedyczne,
- rewalidacyjne,
- korekcyjno-kompensacyjne
- terapia pedagogiczna;

Kółka  zainteresowań:
- koła rozwijające i utrwalające umiejętności w klasach I, II,
- zespół artystyczny,
- koło języka polskiego,
- koło języka angielskiego,
- koło języka niemieckiego,
- koło historyczne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze polonistyczne i matematyczne,
- szkolne koło sportowe,

Organizacje:
- Szkolna Kasa Oszczędności;

Na terenie szkoły realizowane są programy edukacyjne i profilaktyczne:
- Szkolny program wychowawczo -  profilaktyczny;
-Akademia bezpiecznego Puchatka;
- Program dla szkół;

Oświata zdrowotna:
- Nie pal przy mnie, proszę;
- Czas przemian;
- Radosny uśmiech - Radosna przyszłość;
- Trzymaj formę;
- Hiv / Aids;

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez fundusze europejskie:
 - „Odkrywamy sekrety nauki”

Klasy i ich wychowawcy:
   I           - mgr Krystyna Giza
   II        –  mgr Ilona Makowiec
   IV       –  mgr Małgorzata Piechota
   Va       –  mgr Małgorzata Najgebauer
   Vb        - mgr Marta Szczęśniak - Koziołek;
   VI         – mgr Renata Anioł;
   VII         -mgr Paweł Seńkowski;
   VIII       - mgr Maria Langer

Pracownicy niepedagogiczni szkoły:
- Anna Czerner – sekretarz szkoły;
- Alojzy Król – woźny, palacz co;
- Dorota Gielnik – kucharka;
- Renata Bartela – intendentka, pomoc kuchenna,
- Renata Wyszka – sprzątaczka,
- Dorota Lisik – sprzątaczka,
 -Jerzy Rakowski – palacz co.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
47 - 300 Krapkowice | ul. Średnia 48 | tel. 77 466 17 33
Statystyka odwiedzin: Dziś: 65, W tym miesiącu: 2867, Wszystkich: 176661
Polecane
  • b_sniadanie.jpeg
  • b_puchatek.jpeg
  • b_owoce.jpeg
  • b_mleko.jpeg
  • b_oke.jpeg
  • b_fsnt.jpeg